Folúntas san Áisaonad (Coláiste Mhuire)

Tá Comhairleoir Oideachais de dhíth ar an Áisaonad i gColáiste Mhuire. Is post buan é seo.

Is saininstitiúid ardoideachais ardfheidhmíochta é Coláiste Mhuire atá bunaithe ar chreideamh, sa traidisiún Caitliceach, agus tá comhsholáthar acadúil aige le hOllscoil na Ríona, Béal Feirste. Tá daoine leis an taithí chuí agus atá spreagtha á lorg aige le bheith mar bhaill den fhoireann le cur le rath an Choláiste san am atá le teacht. Mar chúiteamh, tairgeann Coláiste Mhuire tuarastal agus coinníollacha tarraingteacha, ballraíocht i scéim pinsean sochar sainithe (TPS) agus teidlíocht saoire fhlaithiúil.

Comhairleoir Oideachais

£37,706 - £50,618 comhlán sa bhliain. Is post buan é seo.

Íoslódáil paca eolais ó http://www.smucb.ac.uk/employment/ le tuilleadh eolais faoin ról, critéir roghnúcháin agus foirm iarratais a fháil. Nó iarr paca eolais ag recruitment@smucb.ac.uk nó trí ghlao gutháin a chur ar 028 9026 8207. Ní mór iarratais a bheith againn tráth nach moille ná 12 meán lae, Dé Céadaoin, 14 Feabhra 2018. Glacfaidh an Coláiste le foirmeacha iarratais a chuirfear trí ríomhphost.