Home |  Search |  Contact Us |  Website & Cookies Policy

Admissions


 

Ní mór d’iarratasóirí cur isteach ar chúrsa PGCE le QUB nó le UU (ag brath ar an ábhar s’acu féin) agus a chur in iúl ar an fhoirm iarratais go bhfuil suim acu in oideachas lán-Ghaeilge. Tá ardchumas sa Ghaeilge riachtanach. Ciallaíonn seo A Leibhéal nó a chomhionann de ghnáth.


Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar na hábhair ar leith a thairgtear agus ar struchtúir na gcúrsaí PGCE ar shuímh idirlín QUB (www.qub.ac.uk) agus UU (www.ulster.ac.uk).


Teagmháil

Le tuilleadh eolais a déan teagmháil le Dr Seán Mac Corraidh (Comhordaitheoir TICO don Iar-Bhunscolaíocht Lán-Ghaeilge) ar an ghuthán ag 90268283, nó tríd an ríomhphost.

 

Le tuilleadh eolais a fháil ar an chúrsa PGCE don Iar-bhunoideachas Lán-Ghaeilge gabh chuig Course Information sa rannóg Acadúil (Academic).