CLEITE

 
Clár Luathléitheoireachta an Áisaonaid
Banda 1
 

Tá 60 leabhar i mBanda 1, idir fhicsean agus neamhfhicsean, a thugann taithí agus cleachtadh don túsléitheoir. Tá trí chuid leis an bhanda seo;

Banda 1(a), Banda 1(b) agus Banda 1(c) agus 20 leabhar i ngach cuid.


Na Focail

 1. BulletTá spriocfhocal i ngach leabhar atá léirithe ar chúl. Beidh na spriocfhocail sin le léamh go minic ag an léitheoir. Tógtar ar na focail seo de réir a chéile.

 2. BulletTá focail fuaime ann nuair is féidir. Úsáidtear focail ina bhfuil litir amháin a sheasann d’fhuaim amháin agus atá furasta a dhíchódú. Tá fuaimeanna níos casta m.sh ch, th, mh i mBanda 1(c).

 3. BulletTá focail suime in úsáid i mBanda 1 atá léirithe i gcónaí sna pictiúir. Tá athrá ann chomh maith maidir leis na focail suime seo.


Leagan amach

 1. BulletTá na pictiúir sa chlár seo struchtúrtha. Sna chéad leabhair tá rud soiléir i ngach pictiúr. De réir a chéile cuirtear rudaí eile ann le go mbeidh níos mó ná pictiúrleid le húsaid.

 2. BulletTá pictiúir bhreise sna leabhair a léiríonn scéal agus a spreagfaidh caint. Tá na pictiúir seo mar shíneadh ar an téacs.

 3. BulletCloítear le cló ar leith sa chéad bhanda le go mbeidh an léitheoir cleachta leis an fhoirm scríofa d’fhocail.

 4. BulletTá abairtí ar aon líne i mBanda 1(a) agus 1(b) ach ag dul thar dhá líne i mBanda 1(c).


Pointí Teagaisc

 1. BulletTá frásaí a bheadh ó bhéal ag an léitheoir in úsáid; m.sh. ceist/freagra,  is ... é, tá .... agam, srl.

 2. BulletTá focail/frásaí a fheiceann agus a fheicfidh an léitheoir go minic agus an sprioc ann go mbeidh sé seo ar a t(h)oil ag an léitheoir.

 3. BulletTá an séimhiú in úsáid i mBanda 1(c) ar bhealach struchtúrtha agus soiléir. (Tá leagan deisceartach de na leabhair seo ann agus urú ann ar an dóigh chéanna).

 4. BulletTá focail bhaininscneacha agus fhirinscneacha sna leabhair ar bhealach struchtúrtha – úsáidtear é/í le cur síos a dhéanamh orthu.

 5. BulletTá treoracha don mhúinteoir agus don tuismitheoir taobh istigh de chlúdach gach leabhair.