Matamaitic Bhunscoile Collins

 

Clár matamaitice atá in Matamaitic Bhunscoile Collins ina bhfuil an-bhéim ar obair phraiticiúil na matamaitice. Tá moltaí ann do mhata meabhrach, cluichí agus dóigheanna éagsúla le páistí a spreagadh le suim a mhúscailt sa mhatamaitic.

Gach ceacht - Gach lá - Gach bliain

Sa chlár seo tá:

Leabhair ghníomhaíochta don dalta, atá lándaite agus tarraingteach.

 

Bunleathanaigh chóipeála don obair bhaile, mar chleachtaí breise agus mar chleachtaí tacaíochta.

Comhad an mhúinteora (i mBéarla) ar dhlúthdhiosca ina bhfuil moltaí ar an dóigh is éifeachtaí leis an chlár a úsáid, mar aon le pleananna ceachtanna agus plean bliana chomh maith le moltaí d'obair phraiticiúil agus do chluichí.

Cuireadh le chéile foclóir cuimsitheach de gach téarma matamaitice sa tsraith seo.


Íoslódáil Teanga na hUimhearthachta anseo.

Féach sampla anseo

Féach sampla anseo