Comhaid le híoslódáil


Is i bhfoirm Adobe Acrobat (.pdf) atá na comhaid seo thíos.
Beidh léitheoir Acrobat (leagan a 4 nó níos úire) de dhíth ort le hiad a léamh.
Tá an léitheoir le fáil saor in aisce ó www.adobe.com.

Teideal an leabhairCur síosComhad agus méid
Intreoir don StairI-leabhar a phléann leis na bunscileanna atá de dhíth le staidéar a dhéanamh ar an stair ag leibhéal na hiar-bhunscolaíochta.Intreoir_don_stair.ibooks (86.4MB)
Staidéar Mótarfheithiclí agus Úsáideoirí BóthairLeabhrán idirghníomhach i dtrí chuid.SMUB_LeabhranA.pdf (4.1MB)
SMUB_LeabhranB.pdf (4.8MB)
SMUB_LeabhranC.pdf
(5.4MB)
A-B-TírSraith leabhar ar thúslitreacha na Gaeilge. Pléitear na consain thosaigh trí chleachtaí meaitseála agus scileanna peannaireachta. Rinneadh na leabhair seo san Áisaonad sa bhliain 2001.A-B-Tir.zip (23.5MB)
Teanga na hUimhearthachtaFoclóir matamaitice, bunaithe ar Mhatamaitic Bhunscoile CollinsTeanga_na_hUimhearthachta.zip (2.1MB)
Treoir an Mhúinteora do NFERTreoir an Mhúinteora do scrúdaithe matamaitice NFER Nelson, cuid a 5, a 6, a 7 agus a 8.TreoirNFER.zip (299K)
Féartháilte Trópaiceacha i
dTíortha i mBéal Forbartha
Aistriúchán agus athleagan de leabhrán eolais agus gníomhaíochta tíreolaíochta de chuid Bhord Oideachais Bhéal Feirste. Is leabhrán lándaite é seo.fearth.pdf (299K)
Tuaisceart Éireann
1965 - 1985
Aistriúchán agus athleagan de leabhrán gníomhaíochta staire de chuid Bhoird Oideachais an Iarthair agus Bhéal Feirste. Is leabhrán dubh agus bán infhótachóipeála é seo.tuaisc_4.pdf (2.2 M)
An Cogadh FuarLeabhrán lándaiteAn_Cogadh_Fuar.pdf (18 M)
Corpoideachas, Leabhrán 1 (iomlán)Leabhrán lándaite do dhaltaí 14-16Sport.pdf (18 M)
Caidrimh ag athrú: An Bhreatain, Tuaisceart Éireann agus Poblacht na hÉireannIs leabhrán é seo a ullmhaíodh le tacaíocht a thabhairt do dhaltaí atá ag tabhairt faoi chúrsa GCSE CCEA sa StairCaidrimh.pdf (20 M)
FéiniúlachtFéiniúlacht ChultúirFeiniulacht.pdf (19.5 M)
Staidéar Gnó: TGMODírithe ar chúrsa TGMOLeabharSG.pdf (10 M)
An Ghearmáin NaitsíochIs leabhrán é seo a ullmhaíodh le tacaíocht a thabhairt do dhaltaí atá ag tabhairt faoi chúrsa GCSE CCEA sa StairHitler.pdf (36.3 M)
Mata MeánscoileMatamaitic don mheánscoilmata_mean.pdf (5.6 M)

AoisTeidealCur SíosComhad
6 - 10Leathanaigh Tacaíochta do Dhaltaí, Céim 1 - 5Ábhar tacaíochta.Ceimeanna_1-5.pdf
6 - 10Leathanaigh Tacaíochta do Dhaltaí, Céim 6 - 10Ábhar tacaíochta.Ceimeanna_6-10.pdf
6 - 10Leathanaigh Tacaíochta do Dhaltaí, Céim 11 - 15Ábhar tacaíochta.Ceimeanna_11-15.pdf
6 - 10Leathanaigh Tacaíochta do Dhaltaí, Céim 16 - 20Ábhar tacaíochta.Ceimeanna_16-20.pdf

7-12Frámaí Tacaíochta don Scríbhneoireacht: Ardchaighdeán Creatlach do chineálacha éagsúla scríbhneoireachta agus cur síos ar an dóigh lena húsáid Frama_ard.doc
7-12Frámaí Tacaíochta don Scríbhneoireacht: Meánchaighdeán Creatlach do chineálacha éagsúla scríbhneoireachta agus cur síos ar an dóigh lena húsáid Frama_mean.doc
Tá rogha áiseanna ó mhúinteoirí ar fáil ach cliceáil anseo.