Ag ordú na n-áiseanna

This page in English

Seo an praghasliosta reatha do 2015.

Le héifeacht ón 1 Meitheamh, 2015, is i £ Steirling amháin a bheas praghsanna an Áisaonaid ach glacfaidh muid le híocaíocht is comhionann leis an phraghas in Euro (beidh an praghas Euro seo le feiceáil go soiléir ar an sonrasc a chuirfidh muid amach chugaibh).

Tá an praghasliosta nua agus foirm ordaithe ar fáil trí chliceáil anseo.

Má tá cuidiú de dhíth ort an comhionann Euro a oibriú amach, nó má tá tú ag iarraidh a fháil amach an bhfaighidh tú lacáiste ar d'ordú, cliceáil anseo. Beidh JavaScript de dhíth le seo a úsáid.
Ós rud é go dtagann athrú ar ráta malartaithe an Euro ó am go chéile, déan cinnte de go gcinntíonn tú an praghas comhionann Euro ar lá an ordaithe féin.

Tá an praghas in € inniu bunaithe ar ráta €1.10 ar £1 faoi láthair.

Is gá seiceanna a dhéanamh amach do ‘St Mary’s University College’.

Is féidir ordú a chur isteach:

   trí ríomhphost chuig ordu@aisaonad.org;

   tríd an ghnáthphost chuig

     An tÁisaonad
     Coláiste Ollscoile Naomh Muire
     191, Bóthar na bhFál
     Béal Feirste BT 12 6FE

   nó ar an ghuthán ag 048 90 24 38 64

 

Más féidir linn cuidiú libh ar dhóigh ar bith eile, ná bíodh aon leisce oraibh teagmháil a dhéanamh linn tríd an ríomhphost ag eolas@aisaonad.org, nó labhair linn ar 048 90 24 38 64.