Oibrigh amach an bille roimh ré

Úsáid an fhoirm seo le treoir a fháil maidir le praghas comhionann Euro nó le lacáiste a oibriú amach.

Coinnímid súil rialta ar an ráta malartaithe d'fhonn an luach is fearr is féidir ar airgead a thabhairt dár gcustaiméirí.

Déan cinnte de go ndearbhaíonn tú an treoirphraghas Euro lá an ordaithe.

 

TeidealPraghasLíon cóipeannaFo-iomlán
Cleite - An Clár Luathléitheoireachta, Banda 1, 2 nó 3£110.00 £
Cleite - An Clár Luathléitheoireachta, Banda 4 (30 Leabhar)£75.00 £
Céim ar Chéim£2.50 £
Spléachadh£2.00 £
Leabhair Ghlúine Bonnchéime£15.00 £
Leabhair Mhóra£20.00 £
An Leabhar Mór Matamaitice£25.00 £
Sraith Drámaíochta Labhraígí Amach (6 chóip de 6 theideal)£90.00 £
Leabhair Léitheoireachta (Leathanaigh thacaíochta ar líne)£3.00 £
Léitheoireacht Bhreise£3.00 £
Scéalta Traidisiúnta£4.00 £
Léamh Gasta£4.00 £
Matamaitic: NFER£1.00 £
Matamaitic Bhunscoile Collins 1-2£2.00 £
Matamaitic Bhunscoile Collins 3-6£3.00 £
Matamaitic Bhunscoile Collins Bunleathanaigh Cóipeála£20.00 £
Eolaíocht£2.00 £
An Domhan Thart Orainn£2.00 £
Leabhair Iar-bhunoideachais 1£6.00 £
Leabhair Iar-bhunoideachais 2£3.00 £
Foghlaim Don Saol agus Don Obair£2.00 £
Cluichí (Mata) Rang 1-3 (aois 4-7), 30 cluiche san iomlán£65.00 £
Cluichí (Mata) Rang 4, 20 cluiche san iomlán£45.00 £
Cluichí (Mata) Rang 5, 20 cluiche san iomlán£45.00 £
Cluichí Teanga, 10 cluiche san iomlán£25.00 £
Leabhair Mothúchán£12.00 £
Pictiúrleabhair Ghlúine£12.00 £

 

Móriomlán i £:Móriomlán i £ le lacáiste:
Móriomlán i :Móriomlán i le lacáiste:
Lacáiste%(Féach na nótaí thíos)

 

Déantar lacáiste a thairscint go fóill, ag na rátaí seo a leanas:

  1. Suas le £200 = 0%
  2. Idir £200 agus £500 = 10%
  3. Idir £500 agus £1,000 = 20%
  4. Os cionn £1,000 = 25%