Press Release 'Write a Book' Competition

24 June 2011

There were over a hundred children from the Irish-medium sector at the Scríobh Leabhar (Write a Book) presentation in St Mary's University College, Belfast last week, organised by An tÁisaonad.

Write a Book

This scheme is organised all over the country by Foras na Gaeilge to encourage children to write in Irish and is proving to be a great success.

This is the third year for the Áisaonad to facilitate the scheme for Irish-medium schools in the six counties, and it is expanding each year.

"There were twenty schools taking part this year. That is 1267 children who wrote a book!" said Jacqueline de Brún, the Education Adviser for the Áisaonad who organised the scheme. The children write the books and then decorate and design them. The schools then swap books and read each other's work. It is a very effective way to encourage children to use imagination in their stories or to get their own message across and to understand all the skills involved in producing a book.

Write a Book

The children's writer Áine Ní Ghlinn was guest speaker and spoke about her own writing. Perhaps we will have a new generation of writers and illustrators in the years to come.

For further information please contact: Jacqueline de Brún Tel: (+44)7803248107.

Scríobh Leabhar

Comórtas scríbhneoireachta do Pháistí.

Mol an óige agus tiocfaidh sí. Sin go díreach a tharla an tseachtain seo caite ag bronnadh Scríobh Leabhar i gColáiste Ollscoile Naomh Muire nuair a bhí níos mó ná céad páiste Gaelscoile i láthair ag imeacht a d’eagraigh an tÁisaonad. Is scéim í seo a reáchtálann Foras na Gaeilge ar fud na tíre le páistí a spreagadh i dtreo na scríbhneoireachta Gaeilge agus tá ag éirí go fíormhaith léi. Seo an tríú bliain ag an Áisaonad an scéim seo a éascú sna sé chontae do na Gaelscoileanna agus í ag dul ó neart go neart. "Bhí fiche scoil páirteach i mbliana," arsa Jacqueline de Brún, Comhairleoir Oideachais an Áisaonaid, a d’eagraigh an scéim, "is é sin 1267 páiste san iomlán a scríobh leabhar!" Scríobhann na páistí na leabhair agus ansin maisíonn siad féin iad agus ceanglaíonn siad féin iad. Déanann scoileanna malartú le scoileanna eile agus léann na páistí leabhair a chéile. Is bealach an-mhaith é le páistí a spreagadh. Tá seans acu a gcuid samhlaíochta féin a chur i bhfeidhm sna scéalta seo agus na scileanna ar fad a bhaineann le leabhair a dhéanamh a thuiscint. Bhí an t-údar, Áine Ní Ghlinn, i láthair mar aoichainteoir le labhairt faoina scríbhneoireacht féin. B’fhéidir go mbeadh glúin úr scríbhneoirí agus maisitheoirí againn amach anseo.

< back to News Archive