The Gaelic League

21 March 2022
Padaí de Bléine from the Celtic Department at St Mary's gave a lecture recently on the history of The Gaelic League and and the history of The Gaelic League in Lurgan. The lecture was part of the events that were organised for Seachtain na Gaeilge.

Thug Padaí de Bléine ó Roinn na Ceiltise léacht ar Stair Chonradh na Gaeilge agus ar Stair an Chonartha ar an Lorgain. Bhí an léacht ann mar chuid de na himeachtaí a eagraíodh do Sheachtain na Gaeilge.< back to News Archive