Home |  Search |  Contact Us |  Website & Cookies Policy

Services & Information


 

archive

POBAL: Feasibility Study for the Development of an Irish Language Education and Visitor Centre: Economic Appraisal 2005.

archive

POBAL: Bíodh Eolas agat ar do chuid ceart: Know your rights.

archive

POBAL: Muller, Janet: The Irish Language in Northern Ireland: Draft Affidavit.

archive

POBAL: Úsáid na Gaeilge sna Cúirteanna i dTuaisceart na hÉireann 2010.

archive

POBAL: Inspreagadh: na healaíona Gaeilge mar áis thacúil do sheachadadh curaclaim 2011.

archive

Coimisiún Thuaisceart Éireann um Chearta an Duine: dréachtphlean straitéiseach 1999–2002.

archive

Bill of Rights for Northern Ireland: Training manual 2000.

archive

Fillteán: Litreacha Phobal.

archive

Comhairliúchán ar Thograí faoi choinne Bille Gaeilge: Foirm Freagartha.

archive

Ag forbairt bheartas cuimsitheach don Ghaeilge i dTuaisceart na hÉireann.

archive

POBAL: Preliminary Report for the Advisory Group Framework Convention for the Protection of National Minorities – March 2011.

archive

POBAL: Creat Straitéiseach don Ghaeilge i dTÉ: Críochmoltaí an Ghrúpa Oibre – Bealtaine 2012.

archive

Litir ó Chathal Mac Lochlainn ag cur síos ar dhíospóireacht faoi Acht na Gaeilge i Ballymoney Borough Council (gan dáta).

archive

Litir ón Chomhchoiste um Fhorfheidhmiú Chomhaontú Aoine an Chéasta go Janet Muller ag iarraidh uirthi freastal ar an Choiste agus cur i láthair a dhéanamh ar 13/6/2013.
Tá nótaí Janet Muller anseo fosta.

archive

Litir: ‘The Irish Language belongs to all and so does the Irish Language Act/Is le gach duine an Ghaeilge agus is le gach duine Acht na Gaeilge.
Ó Janet Muller (Pobal) agus Linda Ervine na litreacha seo.
Cuireadh chun
Theresa Villiers
Gary Hart
Parliament Buildings
iad.