Home |  Search |  Contact Us |  Website & Cookies Policy

Services & Information


 

archive

Litir ó Phádraig Ó Mathúna: Cad tá ar Chonradh na Gaeilge? 10/9/1963.
É ag gearán nach bhfuil cothrom na Féinne á thabhairt acu don teanga.

archive

Coláiste Uladh, Gort a’ Choirce: Clár an choláiste samhraidh (gan dáta).

archive

Father Jim and the Homes of Donegal: Cur síos ar Ghleann Cholm Cille – Sunday Review 3/2/1963.

archive

Cumann Drámaíochta Naomh Iósaef: Annual Report 1953.
Cuireadh an cumann drámaíochta seo ar bun sna caogaidí le drámaí Gaeilge a léiriú.

archive

Irish Speakers in Glencolumbkille: Cuairt a thug lucht na Gaeilge ar an Ghaeltacht – Irish News 30/7/1964.

archive

Feis Bhéal Feirste 1942: Clár na Feise: Tá idir cheol agus damhsa ann. Óráid na Feise á tabhairt ag Liam Ó Buachalla.

archive

An Teanga sa Tuaisceart – Inniu 15/3/1963
Cur síos ar staid agus stádas na teanga agus orthu siúd a raibh baint acu leis an teanga mar Ghearóid Mac Giolla Domhnaigh agus Aodh Ó Coirbhín.

archive

An Roth – Bhí cumann rothaíochta ag lucht Gaeilge Bhéal Feirste sna caogaidí, agus seo irisleabhar s’acu a chuireann síos ar a raibh á dhéanamh acu.

archive

Leirseinn Research Centre: Billeòg.
Sabhal Mòr Ostaig.

archive

Céilí Mór Sunday 16th September – Oration by Leon Ó Máirtín
Bileog.

archive

Carl G. Hardebeck 1869-1945 – Cumadóir ceoil a raibh cónaí air i mBéal Feirste.

archive

An Club Leabhar 1964 – D’fhoilsigh Club Leabhar leabhair Ghaeilge cúpla uair sa bhliain agus cheannaigh lucht na Gaeilge iad trí Chumann Chluain Ard nó ní raibh áit ar bith eile lena bhfáil san am sin.
Liosta ballraíochta.

archive

Fógra faoi charrshlógadh. Níl data le seo; níl sé soiléir ach oiread cá háit a mbeidh an turas.

archive

Cruinniú Chumann Chluain Ard 8/3/1965 (Fótachóip).

archive

Liam Andrews with some of his paintings – Irish News 10/5/1967.

archive

Thomas Davis Centenary Week, September 9-16 1945: Clár.
Cé gur i gCumann Chluain Ard atá, is i mBéarla atá an clár.
Miontuairisc Chluain Ard: Bhíodh cruinniú acu chóir a bheith gach seachtain.
Leabhar 5/4/1964.
Leabhar airgid 1960.
Leabhar ballraíochta 1960.
Miontuaraisc 8/3/1965.