Home |  Search |  Contact Us |  Website & Cookies Policy

Services & Information

Library image

Dictionaries and databases on the Irish language

Irish Dictionary Online

An online English/Irish and Irish/English dictionary with over 26,000 words and 1,400 English and 768 Irish verbs, conjugated and translated.

Focal.ie-Dictionary of Irish terms/Bunachar náisiúnta téarmaíochta don Ghaeilge

Is é seo an Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge. This is the National Terminology Database for Irish.

An Foclóir Beag

An online Irish-language dictionary. Enter an Irish word to get an Irish definition.

Acmhainn

Fáilte go acmhainn.ie, láithreán áiseanna do lucht na Gaeilge. Ar an láithreán seo gheofar foclóirí agus liostaí téarmaíochta, ceachtanna agus téacsanna faoi cheird an aistriúcháin, agus taisce de théacsanna Gaeilge. Fóram is ea é freisin inar féidir ceisteanna agus comhairle a chur ar a chéile faoi ghnéithe den teanga.

The Curriculum

Northern Ireland Curriculum Irish Medium

The Foundation, Key Stage 1 & 2 and Key Stage 3 Irish Medium curriculum and resources section of the Northern Ireland Curriculum website.

Curraclam ar line

The website for the Irish National Council for the Curriculum and Assessment has the Early Childhood, Primary School, Junior Cycle and Senior Cycle curricula, syllabuses and guidelines.


Professional Development Service for Teachers

A number of Irish primary and post-primary support services have now merged, to provide a cross-sectoral support service for schools and teachers, entitled the Professional Development Service for Teachers. This is a temporary website, but has much useful information for teachers.

Resources and organisations

ACTION

Assessment, Curriculum and Teaching Innovation on the Net. It includes: sample teaching activities, support materials: podcasts, videos, examples of student work, ACTION projects including AfL, EAL, ICT Framework, intercultural education and key skills.

Beo

Iris mhíosúil do Gaeilge in Éirinn agus ar fud na cruinne

An Bíobla Naofa

The 1981 Irish translation of the Bible.

Centre for Advanced Research on Language Acquisition

An American website on immersion education with many articles and research papers available to download.

Comhairle na Gaelscolaíochta

The Council for Irish-medium education in Northern Ireland.

An Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

The southern equivalent of Comhairle, set up in 1998 to cater for the needs of Gaeltacht schools and of Gaelscoileanna in Ireland.

Foras na Gaeilge

Ar an dara lá de mhí na Nollag 1999 bunaíodh Foras na Gaeilge, an comhlacht atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na hÉireann. The body responsible for the promotion of the Irish language throughout the whole island of Ireland.

GCSE Bitesize Irish Language

This website offers useful revision and test material covering the four skill of listening, reading, speaking and writing at foundation and higher levels, plus links to other useful resources.

National Association for Language Development in the Curriculum

NALDIC's mission is to promote the effective teaching and learning of EAL and bilingual pupils in UK schools.

They provide a professional forum to learn more about EAL and bilingual learners and promote EAL research, understanding and best practice and promote plurilingualism within our multilingual society. They have resources for Initial Teacher Education;  a section on guidance and resources for working teachers and a library of guidance and reference material to download.

National Council for Curriculum and Assessment

The Council was established in 2001 to advise the Irish Minister for Education and Skills on curriculum and assessment for early childhood education and for primary and post-primary schools.


Scoilnet

Scoilnet is the official education portal of the Department of Education and Science (DES) in Ireland. Resources referenced from Scoilnet mainly comprise lesson plans, interactive and printable worksheets, notes and multimedia content. These are aimed at students, teachers, school managers and parents. Resources are also curriculum focused and have been selected and reviewed by curriculum specialists and teachers


Tobar

Is suíomh é seo atá dírithe ar bhunmhúinteoirí chun cabhair a thabhairt dóibh ábhar teagaisc a aimsiú, a chruthú agus tairbhe a bhaint as áiseanna nuatheicneolaíochta sa seomra ranga agus i gcúrsaí oideachais i gcoitinne.